Med tiden blir din skorsten otät och behöver renoveras

– för familjens trygghets skull.

Skorstenar & Skorstenstätning

Ny skorsten?

Det finns idag många alternativ när det gäller nya skorstenar, allt ifrån traditionella skorstenar murade i tegel till färdiga moduler i rostfritt stål.

Valet beror naturligtvis på förutsättningarna. Har man ett bjälklag eller fundament som kan ta tyngden från en skorsten av sten så är det ett bra alternativ då dessa ackumulerar värme. En annan skorstenstyp är moduler i rostfritt stål, vilket kan vara ett bra alternativ om man saknar ett bärande fundament.

Från och med den 1 juli 2006 har Boverkets byggregler för skorstenar ändrats. Tidigare måste skorstenen sticka upp en meter över nock, men nu gäller att skorstenen ska mynna i nivå med taknocken och alltid vara minst en meter hög över taktäckningen. En förutsättning för den lägre höjden är dock att röken inte sugs tillbaka till luftintag eller överförs till närliggande byggnader. Ibland krävs byggnadstillstånd för att bygga en ny skorsten i huset. Hör med er kommun eller besök www.boverket.se!

Varför renovera och skorstenstäta?

Håller du din skorsten och eldstad i bra skick får du både bra och pålitlig värme samtidigt som du sparar både pengar i plånboken och är men miljöhjälte.

Vi kan kontrollera om ni är i behov av renovering av er skorsten, kan därefter se till att fackmannamässigt montera, täta och renovera den, oavsett skick eller vilken typ av skorsten det visar sig vara.

Frågor & Svar

Se över din skorsten innan ni börjar elda i den efter ett långt uppehåll

Gärna 1 gång om året